Rubrikbild: Taikes ansökningar

Ansökningar till Taike

 
 

Välja inloggning

Sammanslutningar uppmanas ta i bruk Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden i e-tjänsten.

Mer information:Bidragsansökan i e-tjänsten


Välj mellan att logga in i tjänsten som privatperson, på en annan persons vägnar eller som företrädare för ett samfund.
Ämbetsverk

Om du har fullmakt att hantera ärenden för ett företag eller en sammanslutning, kan du sköta sammanslutningens statsunderstödsärenden inom ramen för din fullmakt.
Du kan ansöka stipendium åt dig själv eller din arbetsgrupp, läsa beslut, begära ändringar och göra redovisningar samt uppdatera dina egna uppgifter.
Om du har fullmakt att hantera ärenden för en annan person, kan du sköta sådant som gäller ansökan och användning av personens stipendier.