Rubrikbild: Undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET e-tjänst

 
 

Välja inloggning

Sammanslutningar behöver Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden.Om er organisation kan ge Suomi.fi-fullmakter på egen hand, ska ni ta i bruk behövliga fullmakter enligt anvisningen. Om er organisation inte kan ge Suomi.fi-fullmakter på egen hand, kan ni ansöka om registrering av fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Om du har problem med att identifiera dig i Suomi.fi, se kapitel 6 i denna anvisning (PDF).

Mer information: https://okm.fi/sv/inloggning-och-fullmakter

I frågor som gäller användningen av e-tjänsten kontakta asiointipalvelu.okm@gov.fi.


Välj mellan att logga in i tjänsten som privatperson, på en annan persons vägnar eller som företrädare för ett samfund.
Ämbetsverk

Om du har befogenhet att uträtta ärenden på en sammanslutnings vägnar, kan du förbereda och ansöka om statsunderstöd för sammanslutningar här.
Du kan förbereda och ansöka om stipendier för privatpersoner här.
Om du har befogenhet att uträtta ärenden för någon annans räkning, kan du för bereda och ansöka om stipendier för privatpersoner här.